Kauhavan Y-kino
Y-Kinon yleisötutkimus 2015

Suomen Filmikamari ry ja Suomen elokuvateatteriliitto - SEOL ry teettivät ’elokuvateatterien yleisöt’ -tutkimuksen. Tutkimuksen toteutti Parametra Oy ja sen rahoitti Suomen elokuvasäätiö.

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa elokuvateattereiden katsojista: katsojien demografiat (ikä, sukupuoli, perherakenne, ammatti, koulutus), minkälaisia elokuvia he käyvät ja haluaisivat käydä katsomassa elokuvateatterissa, kuinka tyytyväisiä ollaan oman paikkakunnan elokuvateatteriin, ja minkälainen merkitys paikkakunnan elokuvateatterilla on katsojien keskuudessa.

Tutkimukseen valittiin mukaan yhteensä 13 elokuvateatteria.

Tutkimus toteutettiin Y-Kinon yleisölle 18.9. – 22.10.2015.

Tyytyväisyys Y-Kinon toimintaan kokonaisuudessaan sai vastaajilta asteikolla 1-7 keskiarvoksi loistava  6,6 ( muissa yksisalisissa keskiarvo oli 6,0). Tutkimuksessa todetaan arvosanan olevan poikkeuksellisen korkea.

Y-Kinossa käyminen on myös lisääntynyt hieman enemmän kuin muissa yhden salin elokuvateattereissa keskimäärin. Puolet vastaajista kertoi lisänneensä Y-Kinossa käyntiä kuluvan vuoden aikana. 

 

Kun vastaajilta kysyttiin mikä saa heidät tulemaan Y-Kinoon katsomaan elokuvia, nousi kaksi asiaa tärkeämmäksi muihin teattereihin verrattuna:

  • Yhteinen kokemus perheen ja lasten kanssa sekä
  • muu katsomismukavuus (istuimet ja salin koko). 
    • Y-Kinon katsojille istuinmukavuus todetaan tutkimuksessa poikkeuksellisen tärkeäksi syyksi tulla elokuviin.

Y-Kinoon asennettiin syksyllä 2015 elokuvateatteriin suunnitellut sohvat. Sohvat suunnitteli ja asensi Kauhavalainen Unico Finland Oy.

Katsojaryhmissä tutkimuksen muihin yksisalaisiin teattereihin Y-Kinossa korostuvat lapsiperheet ja ikäryhmä 35-54.

 

Y-Kinon vahvuuksiksi tutkimuksessa todetaan:

”Y-Kinon vahvuuksia ovat sijainnin (paikallisuuden) lisäksi ystävällinen asiakaspalvelu, sohvat, tekniset valmiudet ja monipuolinen ohjelmisto”

 
&nsbp;

Tulossa

Maksuvälineet

 
 

Movie trailers provided by Filmtrailer.com